1-2-6 Shinbashi Minato-ku Tokyo Japan
105-8621

105-8621
日本東京都港区新橋1-2-6